องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 โทร 043-501647 และ 043-501648

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00007
วานนี้ 00016
เดือนนี้ 00073
เดือนก่อน 00387
ปีนี้ 02015
ปีก่อน 05121
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๖๕ - 28 เม.ย. 2566(ดู 15) 
  การให้ความช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม สนง.พมจ.รเอยเอ็ด - 21 พ.ย. 2565(ดู 53) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓) - 14 พ.ย. 2565(ดู 40) 
  ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 11 พ.ย. 2565(ดู 55) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิื เรื่อง มาตรการอวค์กรด้านความปลอดภัยทางท้องถนน "สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็น"ตำบลกกโพธิ์ - 15 ส.ค. 2565(ดู 102) 
  ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 25 ก.ค. 2565(ดู 105) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ - 20 ก.ค. 2565(ดู 98) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการซ่อมแซมผนังฝาย มข.ห้วยนาบ้านกุดทรายดี - 25 มี.ค. 2565(ดู 167) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการถนนลูกรังภายในตำบลจำนวน 1 โครงการรวม 8 จุดบ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ 8 - 25 มี.ค. 2565(ดู 135) 
  ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ - 25 มี.ค. 2565(ดู 161) 
  ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน 1 โครงการ และโครงการซ่อมแซมท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหญ่หมู่ที่ 4 - 25 มี.ค. 2565(ดู 136) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซ่มผิวจราจรลูกรังบ้านโพนวิลัยหมู่ที่ 9 - 25 มี.ค. 2565(ดู 156) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดทรายดีหมู่ที่ 11 - 25 มี.ค. 2565(ดู 152) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง - 25 มี.ค. 2565(ดู 167) 
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-08
  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-08
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-01
  จ้างเหมายานพาหนะ โครงการอบรมสัมมนาเเละศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-25
  จ้างประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-25
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบะยาว หมู่ที่ ๒ (ช่วง บ้านนายสมชัย แสงสุด ถึงวัดปิยะวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-05

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี2566 (ดู 3)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 51)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ดู 6)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคฝีดาษลิง หรือ MONKEYPOX (ดู 120)

ข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิดเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน (ดู 237)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 8)

ดาวน์โหลดใหม่

  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ประจำปีงบประมาณ 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดกรความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ประจำปีงบประมาณ 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กกโพธิ์ : [28 เม.ย. 2566]
  Do's and don't พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : [28 เม.ย. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : [28 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการการบริหารทรัพยากรบุคคล2566 : [28 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การยริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 : [28 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร