องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 โทร 043-501647 และ 043-501648

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000006
วานนี้ 000014
เดือนนี้ 000042
เดือนก่อน 000465
ปีนี้ 004825
ปีก่อน 003901
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การให้ความช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม สนง.พมจ.รเอยเอ็ด - 21 พ.ย. 2565(ดู 11) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓) - 14 พ.ย. 2565(ดู 5) 
  ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 11 พ.ย. 2565(ดู 10) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิื เรื่อง มาตรการอวค์กรด้านความปลอดภัยทางท้องถนน "สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็น"ตำบลกกโพธิ์ - 15 ส.ค. 2565(ดู 57) 
  ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 25 ก.ค. 2565(ดู 53) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ - 20 ก.ค. 2565(ดู 66) 
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - 18 ก.ค. 2565(ดู 61) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการซ่อมแซมผนังฝาย มข.ห้วยนาบ้านกุดทรายดี - 25 มี.ค. 2565(ดู 97) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการถนนลูกรังภายในตำบลจำนวน 1 โครงการรวม 8 จุดบ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ 8 - 25 มี.ค. 2565(ดู 89) 
  ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ - 25 มี.ค. 2565(ดู 115) 
  ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน 1 โครงการ และโครงการซ่อมแซมท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหญ่หมู่ที่ 4 - 25 มี.ค. 2565(ดู 90) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซ่มผิวจราจรลูกรังบ้านโพนวิลัยหมู่ที่ 9 - 25 มี.ค. 2565(ดู 114) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดทรายดีหมู่ที่ 11 - 25 มี.ค. 2565(ดู 104) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง - 25 มี.ค. 2565(ดู 119) 

ภาพกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 9)

ประเพณีบุญทอดเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 64)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคฝีดาษลิง หรือ MONKEYPOX (ดู 75)

ข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิดเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน (ดู 186)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจ ของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ : [16 พ.ย. 2565]
  แผนปฏิบัติการปกป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) : [25 ต.ค. 2565]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ : [10 ต.ค. 2565]
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เมษายน 2565 – กันยายน 2565 : [3 ต.ค. 2565]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ : [3 ต.ค. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ : [22 ก.ย. 2565]
  แบบคำร้องเรียน : [12 ก.ย. 2565]
  ประกาศใช้ข้อบันญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [12 ก.ย. 2565]
  รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 : [12 ก.ย. 2565]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร