อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 ... วันที่ 8 พ.ย. 2565 (ดูู 8)

ประเพณีบุญทอดเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2565

ประเพณีบุญทอดเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2565 ... วันที่ 16 ก.ย. 2565 (ดูู 60)

บุญบั้งไฟ ตำบลกกโพธฺ์ บ้านหนองหว้าโชคอำนวย 2565

บุญบั้งไฟ ตำบลกกโพธฺ์ บ้านหนองหว้าโชคอำนวย 2565... วันที่ 27 พ.ค. 2565 (ดูู 65)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ออกตรวจด่านชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลกกโพธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ออกตรวจด่านชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลกกโพธิ์... วันที่ 12 เม.ย. 2565 (ดูู 99)

ประชาสัมพันธ์หากพบเห็นสัตว์ป่วยตายจำนวนมากโปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์043-501 648

ประชาสัมพันธ์หากพบเห็นสัตว์ป่วยตายจำนวนมากโปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 043-501 648... วันที่ 26 ม.ค. 2565 (ดูู 103)

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ..... วันที่ 6 ม.ค. 2565 (ดูู 231)

รณรงค์รับวัคซีนป้องกัควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ควาเข้าใจในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้ประชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด 19 และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องหลังเข้ารับวัคซีน

รณรงค์รับวัคซีนป้องกัควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ควาเข้าใจในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้ประชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด 19 และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องหลังเข้ารับวัคซีน... วันที่ 28 ต.ค. 2564 (ดูู 130)

ชาวตำบลกกโพธิ์ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังชาวร้อยเอ็ดไม่ทนต่อการทุจริต

ชาวตำบลกกโพธิ์ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังชาวร้อยเอ็ดไม่ทนต่อการทุจริต... วันที่ 11 ต.ค. 2564 (ดูู 122)

ลานกีฬา/สนามกีฬา (ที่ประชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี)

ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ประช่ชนสามารถเล่นได้ตลอดทั้งปี... วันที่ 24 ส.ค. 2564 (ดูู 148)

โครงการฝึกอบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์ประจำรถกู้ชีพ

โครงการฝึกอบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์ประจำรถกู้ชีพ... วันที่ 30 ก.ค. 2564 (ดูู 148)

โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา... วันที่ 16 ก.ค. 2564 (ดูู 157)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.กกโพธิ์ และสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลกกโพธิ์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.กกโพธิ์ และสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลกกโพธิ์... วันที่ 16 ก.ค. 2564 (ดูู 130)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ชาวตำบลกกโพธิ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ชาวตำบลกกโพธิ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด... วันที่ 26 มิ.ย. 2564 (ดูู 122)

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ (วัว)

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ (วัว)... วันที่ 10 มิ.ย. 2564 (ดูู 114)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณหนองหล่ม บ้านหนองหว้าโชคอำนวย

กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณหนองหล่ม บ้านหนองหว้าโชคอำนวย ... วันที่ 10 มิ.ย. 2564 (ดูู 54)

โครการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564... วันที่ 31 ต.ค. 2563 (ดูู 776)

งานวันเด็กแห่งชาติ 2563

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์... วันที่ 11 ม.ค. 2563 (ดูู 563)

โครงการประเพณีลอยกระทง

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562... วันที่ 11 พ.ย. 2562 (ดูู 586)

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์... วันที่ 4 มิ.ย. 2562 (ดูู 398)

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์... วันที่ 4 มิ.ย. 2562 (ดูู 284)