องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ติดต่อ


ออนไลน์ : 3

ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
หมู่ 2 บ้านบะยาว
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210


เว็ปไซต์ : www.kogpho.go.th
Hotmail : [email protected]
โทรศัพท์ 043-501647 และ 043-501648

 

View : 2437