องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566   19 เม.ย. 2567 6
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕   3 เม.ย. 2566 64
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔   8 ก.พ. 2565 155
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   19 ต.ค. 2564 168
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   15 ต.ค. 2564 144
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   5 ต.ค. 2564 137