องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 12

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับบที่ ๑ ๒๕๖๖-๒๕๗๐   14 ธ.ค. 2565 107
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐   10 ต.ค. 2565 75
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   11 ก.พ. 2565 143
สรุปโครงการประชาคมหมู่บ้าน 61-64   25 ธ.ค. 2561 274