องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล


ออนไลน์ : 9

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลกกโพธิ์
( ข้าวอินทรีย์ )
ติอต่อสั่งซื้อได้ที่
Facebook/ วะลัยใจ ฟาร์มสวนเกษตรผสมผสาน
https://www.facebook.com/pairote.walaijai
(คุณไพโรจน์ วะลัยใจ)
คนไทยหัวใจเกษตร 
View : 779