องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายจตุพงษ์ ลาดหนองขุ่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เบอร์โทร : 088-0391706


นายอานุรักษ์ สนามพล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เบอร์โทร : 083-3266384


นางยนต์ สีนาหอม
ส.อบต.หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 084-2909584


นายปรีชา ไชยโส
ส.อบต.หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 084-3990416


นายสำเร็จ วิลัยคาร
ส.อบต.หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 087-9197064


นายอาทิตย์ มาตะยา
ส.อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 099-8796696


นายสมปอง ปุยะบาล
ส.อบต.หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 065-5912658


นายศุภสิทธิ์ ศักดิ์ศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 062-9844130


นายเสถียร ไกรตรี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 099-0256233


นางจุฬาลักษณ์ จันทร์สว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 095-9913709


นายพันธ์ ดิดสุนน
ส.อบต.หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 093-6700593


นายอรรถรัตน์ หนองขุ่นสาร
ส.อบต.หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 085-4506678