องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายภูมินทร์ จันทรัตน์
ผอ.กองช่าง
เบอร์โทร : 093-5172528


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


ว่าง
นายช่างโยธา


นายอดิศักดิ์ พิมพิวาส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 093-5580263


นายอุดม มะลิยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ
เบอร์โทร : 098-1417289


นายเจษฤา ทะสูนย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 085-7509178


นายสถิตย์ จันทร์สว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร : 095-1920751


นายสุริยันต์ วิเศษอุด
พนักงานจดมาตราวัดน้ำ
เบอร์โทร : 082-4500582


นายพัฒน์พงษ์ แสงจันสี
คนงานทั่วไป (ไฟฟ้า)
เบอร์โทร : 096-2798670


นายฤทัย กุลฉวะ
พนักงานผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร : 062-1413506


นายไพรวรรณ สมวงค์
คนงานทั่วไป(ช่างปูน)
เบอร์โทร : 081-1773946