องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 9

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการปกป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)   25 ต.ค. 2565 59
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565   25 ก.พ. 2565 107
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันฯ   21 ก.ค. 2563 177