องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 2

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดกรความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 256ึ7   19 เม.ย. 2567 16
การดำเนินการเพื่อจัดกรความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2566   28 เม.ย. 2566 314
การดำเนินการเพื่อจัดกรความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565   15 มี.ค. 2565 143