องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   26 เม.ย. 2567 101
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การยริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566   28 เม.ย. 2566 106
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เมษายน 2565 – กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 101
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 166