องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ –มีนาคม ๒๕๖๖)   28 เม.ย. 2566 46
รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕   23 ม.ค. 2566 77
รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕   2 มี.ค. 2565 147