แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 2

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด   15 มี.ค. 2565 61