องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 11

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-501647 และ 043-501648
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.kogpho.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ อบต. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
หมู่ 2 บ้านบะยาว ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210
เบอร์โทรศัพท์ 043-501647 และ 043-501648
View : 403