องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy : องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy วันที่ ผู้ชม
ประชุมข้าราชการพนักงานเพื่อมอบนโยบายคูณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชุมข้าราชการพนักงานเพื่อมอบนโยบายคูณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธ.....

22 มี.ค. 2567 154
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy  ...

28 เม.ย. 2566 437