องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๕


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๕
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 27 ตุลาคม 2565   View : 334
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :