องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัญสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัญสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธฺ์
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัญสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 4 มกราคม 2565   View : 356
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :