องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์สมัญสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 5 สิงหาคม 2565   View : 25
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :