องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการการบริหารทรัพยากรบุคคล2566   28 เม.ย. 2566 78
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   27 ม.ค. 2566 70
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2 ก.พ. 2565 144
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   27 ส.ค. 2564 173