ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนคอนกรีตเดิม-นานายนิวัฒน์ ลาดหนองขุ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดทรายดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนคอนกรีตเดิม-นานายนิวัฒน์ ลาดหนองขุ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดทรายดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ไม่น้อยกว่าขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ไม่น้อยกว่าขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนคอนกรีตเดิม-นานายนิวัฒน์ ลาดหนองขุ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดทรายดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนม (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนลาดยางบ้านหนองหว้า-บ้านฉวะแนวเขตตำบลกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนลาดยางบ้านหนองหว้า-บ้านฉวะแนวเขตตำบลกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนคอนกรีตเดิม-นานายนิวัฒน์ ลาดหนองขุ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดทรายดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนลาดยางบ้านหนองหว้า-บ้านฉวะแนวเขตตำบลกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาค่าบริการดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนม (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนคอนกรีตเดิม-นานายนิวัฒน์ ลาดหนองขุ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดทรายดี 25 ต.ค. 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนลาดยางบ้านหนองหว้า-บ้านฉวะแนวเขตตำบลกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหว้า 25 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนลาดยางบ้านหนองหว้า-บ้านฉวะแนวเขตตำบลกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนคอนกรีตเดิม-นานายนิวัฒน์ ลาดหนองขุ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดทรายดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนคอนกรีตเดิม-นานายนิวัฒน์ ลาดหนองขุ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดทรายดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนลาดยางบ้านหนองหว้า-บ้านฉวะแนวเขตตำบลกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนลาดยางบ้านหนองหว้า-บ้านฉวะแนวเขตตำบลกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาและโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาและโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ก) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารและโต๊ะพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ซิเบิ้ลปั้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคลอรีนและสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำต้นเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนคอนกรีตเดิม-นานายนิวัฒน์ ลาดหนองขุ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดทรายดี 14 ก.ย. 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนคอนกรีตเดิม-นานายนิวัฒน์ ลาดหนองขุ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดทรายดี 14 ก.ย. 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนคอนกรีตเดิม-นานายนิวัฒน์ ลาดหนองขุ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดทรายดี 14 ก.ย. 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ๔๐๔๐ จากถนนลาดยางบ้านหนองหว้า-บ้านฉวะแนวเขตตำบลกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหว้า 14 ก.ย. 2565