องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   22 เม.ย. 2567 111
แบบรายงานผลการดำเนินการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   3 ก.พ. 2566 80
แบบรายงานผลการดำเนินการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564   24 ธ.ค. 2564 144
การบริหารงานหน่วยงานประจำปี   19 มี.ค. 2564 214