องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
แบบรายงานผลการดำเนินการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   3 ก.พ. 2566 29
แบบรายงานผลการดำเนินการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564   24 ธ.ค. 2564 94
การบริหารงานหน่วยงานประจำปี   19 มี.ค. 2564 151