องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 2

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   19 เม.ย. 2567 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน มี.ค.66   3 เม.ย. 2566 57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ก.พ.66   1 มี.ค. 2566 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ม.ค.66   1 ก.พ. 2566 88
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ธ.ค.65   3 ม.ค. 2566 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน พ.ย.65   1 ธ.ค. 2565 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ต.ค.65   1 พ.ย. 2565 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   3 ต.ค. 2565 82
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕   22 ก.ย. 2565 92
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕   19 ส.ค. 2565 123
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕   5 ส.ค. 2565 113
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕   4 ส.ค. 2565 138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕   3 ส.ค. 2565 100