รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   3 ต.ค. 2565 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕   22 ก.ย. 2565 16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕   19 ส.ค. 2565 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕   5 ส.ค. 2565 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕   4 ส.ค. 2565 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕   3 ส.ค. 2565 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   1 เม.ย. 2565 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   1 มี.ค. 2565 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕   4 ก.พ. 2565 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔   4 ม.ค. 2565 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔   1 ธ.ค. 2564 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔   1 พ.ย. 2564 43