องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน มี.ค.66   3 เม.ย. 2566 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ก.พ.66   1 มี.ค. 2566 16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ม.ค.66   1 ก.พ. 2566 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ธ.ค.65   3 ม.ค. 2566 12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน พ.ย.65   1 ธ.ค. 2565 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ต.ค.65   1 พ.ย. 2565 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   3 ต.ค. 2565 48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕   22 ก.ย. 2565 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕   19 ส.ค. 2565 79
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕   5 ส.ค. 2565 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕   4 ส.ค. 2565 82
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕   3 ส.ค. 2565 61