องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


ออนไลน์ : 6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน วันที่ โหลด
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   19 เม.ย. 2567 10
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   28 เม.ย. 2566 304
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   15 มี.ค. 2565 172