องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   15 มี.ค. 2565 92