องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 11

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   28 เม.ย. 2566 32
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   15 มี.ค. 2565 126