องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-501647 และ 043-501648

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​ 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000005
วานนี้ 000006
เดือนนี้ 000260
เดือนก่อน 000471
ปีนี้ 003157
ปีก่อน 004493
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 1 ต.ค. 64(ดู 17) 
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - 16 ก.ย. 64(ดู 17) 
  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดซื้อที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม - 27 ส.ค. 64(ดู 30) 
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลังปรัชญาเศรษกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ - 23 ส.ค. 64(ดู 29) 
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ - 19 ส.ค. 64(ดู 26) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่๓) - 5 ก.ค. 64(ดู 35) 
  ประกาศเจตนารมย์ อบต.กกโพธิ์ - 19 มี.ค. 64(ดู 78) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ดู 3)

ชาวตำบลกกโพธิ์ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังชาวร้อยเอ็ดไม่ทนต่อการทุจริต (ดู 1)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิดเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน (ดู 21)

การระบาดของโควิด-19 (ดู 173)

ดาวน์โหลดใหม่

  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล ปี 2564 : [6 ต.ค. 64]
  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [6 ต.ค. 64]
  ข้อบัญญติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [1 ต.ค. 64]
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กกโพธิ์ : [20 ก.ย. 64]
  ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ : [16 ก.ย. 64]
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 : [7 ก.ย. 64]
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2563 (งานป้องกันฯ) : [27 ส.ค. 64]
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2563(กองสวัสดิการ).1 : [27 ส.ค. 64]
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2564 กองช่าง : [27 ส.ค. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร