องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕(ประชุมสภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม)


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: บันทึกการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕(ประชุมสภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม)

บันทึกการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕(ประชุมสภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม)
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565   View : 372
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :