อัลบั้มภาพ

งานวันเด็กแห่งชาติ 2563

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์... วันที่ 11 ม.ค. 63 (ดูู 103)

โครงการประเพณีลอยกระทง

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562... วันที่ 11 พ.ย. 62 (ดูู 113)

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์... วันที่ 4 มิ.ย. 62 (ดูู 141)

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์... วันที่ 4 มิ.ย. 62 (ดูู 110)

วันผู้สูงอายุ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

/upload/files/DSCF4078.JPG... วันที่ 13 เม.ย. 62 (ดูู 95)

พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตน้อย พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 252)

โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน... วันที่ 21 ม.ค. 62 (ดูู 144)

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ... วันที่ 13 พ.ย. 61 (ดูู 158)

โครงการจิตอาสาปลูกป่า บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 11 ส.ค. 61 (ดูู 337)

โครงการห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

โครงการห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ... วันที่ 7 ส.ค. 61 (ดูู 120)

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต่อต้านยาเสพติต "กกโพธิ์เกมส์"

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต่อต้านยาเสพติต "กกโพธิ์เกมส์" ... วันที่ 3 เม.ย. 61 (ดูู 258)

โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564

โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ... วันที่ 15 มี.ค. 61 (ดูู 135)

งานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

งานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ... วันที่ 15 ม.ค. 61 (ดูู 127)

โครงการปั่นวันละนิดพิชิตโรค

โครงการปั่นวันละนิดพิชิตโรค ... วันที่ 6 ธ.ค. 60 (ดูู 127)

ประชุมประชาคม ศูนย์เด็กบ้านหนองบัว

ประชุมประชาคม ศูนย์เด็กบ้านกนองบัว... วันที่ 0 -1957 (ดูู 96)