ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการดำเนินงาน 11 มิ.ย. 62 66
รายงานผลการดำเนินงาน 11 มิ.ย. 62 65
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 11 มิ.ย. 62 47