รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2563 (งานป้องกันฯ)   27 ส.ค. 64 10
: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2563(กองสวัสดิการ).1   27 ส.ค. 64 7
: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2564 กองช่าง   27 ส.ค. 64 7
: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2564 พัสดุ   27 ส.ค. 64 7
: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2564(ศึกษา).1   27 ส.ค. 64 8
: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด1 สำนักปลัด 2564   27 ส.ค. 64 6
: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด2 สำนักปลัด 2564   27 ส.ค. 64 7