ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 25 มีนาคม 2565   View : 118
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :