องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกกโพธิ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกกโพธิ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกกโพธิ์
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566   View : 18
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :