องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 27 ตุลาคม 2566   View : 23
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :