องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565   View : 155
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :