องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

Kogpho Subdistrict Administrative Organization

ข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิดเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิดเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน

ข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิดเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน
  • ทนเหงาหน่อย
ห้ามคนมาเยี่ยมอยู่ในห้องส่วนตัวตลอด เว้นระยะห่างจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ
  • ของส่วนตัวไม่แบ่งใคร
ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับใคร เช่น โทรศัพท์มือถือ จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ผ้าขนหนู เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื่อ
  • แยกข้าวยำสำรับ
ไม่กินข้าวร่วมกัน เพราะช่วงเวลากินข้าว ต้องถอดหน้ากากมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื่อ
  • แม่ให้นมลูกได้
แม่ให้นมลูกยังสามารถให้นมได้ เพราะไม่มีรายงานพบเชื่อโควิดในน้ำนม แต่แม่ต้องสวมหน้ากากและล้างมือก่อนสัมผัสลูกหรือให้นม
  • ห้องน้ำแยกเดี่ยว
ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ หลังใช้ให้ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ทันทีด้วยน้ำยาฟอกผ้าขาว
  • ดื่มน้ำพักผ่อนอย่างเพียงพอ
ผู้ป่วยควรดื่มน้ำสะอาดและพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ
  • หมั้นเปิดประตู หน้าต่าง
อย่างน้อย 2 ด้านของห้อง เพื่อช่วยให้มีช่องทางลมเข้าออกลดการสะสมเชื่อ
 
วันที่ : 3 สิงหาคม 2564   View : 326