สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 1


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 1

สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 1
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 4 พฤศจิกายน 64   View : 10
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :