ประชุมสภา พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ออนไลน์ : 7

Gallery :: ประชุมสภา พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประชุมสภา พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ : 11 สิงหาคม 64   View : 17