สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 2


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 2

 
เปิดไฟล์
โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 4 พฤศจิกายน 64   View : 7
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :