โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลังปรัชญาเศรษกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลังปรัชญาเศรษกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียร

องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 

โพสโดย : อบต.กกโพธิ์   วันที่ : 23 สิงหาคม 64   View : 15
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :